O NAMA


NVO ''ADRIA'' zastupa stav po kojem osobe s teškoćama u razvoju imaju pravo da budu ravnopravni i aktivni članovi društva. Mišljenja smo da se osobe sa teškoćama u razvoju moraju neposredno uključiti u socijalnu okolinu, uvažavajući i poštujući prava tih lica, nasuprot milosrdnom i sažaljevajućem odnosu prema njima.

NVO “Adria” –za osobe sa posebnim potrebama je osnovana krajem 2001.g i uvedena u Registar Nevladinih organizacija 11.10.2001.g pod br 1308...


NVO “ADRIA” - BAR
za osobe sa invaliditetom
i smetnjama u psihofizičkom
razvojuKONTAKT INFO

+382 (0)30 344 013

+382 (0)67 230 409


Adresa:

Popovici BB (Naftine zgrade II )
85000 Bar
Crna Gora

Sredstva za izradu sajta obezbijedilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Naši partneri