Danas je 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3.Prema Svetskom izveštaju SZO o invaliditetu, 15% svetske populacije ili više od milijarde ljudi živi sa invaliditetom. Od ovog broja, procenjuje se da 450 miliona živi sa mentalnim ili neurološkim stanjem – a dve trećine ovih ljudi neće potražiti stručnu medicinsku pomoć, uglavnom zbog stigme, diskriminacije i zanemarivanja.Ovo su samo neki primeri miliona ljudi koji trenutno žive sa invaliditetom, a koji su nedovoljno vidljivi u društvu. Ovaj dan treba da bude podsetnik na važnost uklanjanja prepreka za sve ljude koji žive sa invaliditetom, i vidljivih i nevidljivih.