Socijalni servisi podrške za osobe sa invaliditetom – stanovanje uz podršku

Seminar „Socijalni servisi podrške za osobe sa invaliditetom – stanovanje uz podršku“ podržan je na osnovu Ugovora o dodjeli finansijskih sreddstava podržanog na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2023. godinu od strane Opštine Bar.
Na ovaj naćin smo obeležili 22 godine svakodnevnog rada sa korisnicima i obeležili 3. decembar Međunarodni dan OSI.
Cilj nam je da osiguramo sigurnu budučnst odraslim licima sa smetnjama o razvoju posle nas. Ovaj servis podrške Podržano stanovanje je neophodan za njih i njihove porodice jer ostaju integrisani u zajednici i nastavljaju međusobno druženje kroz razne svakodnevne aktivnosti i interakcijo sa poznatim okruženjem. Za odrasla lica idalje nema nikave sistemske podrške u zajednice sam usliga koje naše udruženje pruža i mišljenja smo da je vreme da se i ovo pitanje reši jer je Podržano stanovanje prepoznato i u našem zakonu. NVO Adria se zahvaljuje MZ Bar Polje na prostoru i velikom razumevanju za naš rad.